Гараж Хаб Fab Lab, Харків

Гараж Хаб Fab Lab, Харків